>Laman Web UMT
>Bahtera Ilmu
> Korporat Intranet
>Daftar email
>Webmail Siswazah
   
Staf Pengajar       Sambilan
Pelajar RA/GRA (Register)
Lapor Diri Kaunselor Luar
 
ID :
Katalaluan :
 

Sila guna ID dan katalaluan email untuk log masuk.
 
 
   
Sebarang masalah teknikal aplikasi, sila hubungi talian Sistem PTM, 4367 atau email ke mynemo.support@umt.edu.my
 
 
   
     
         
     
 
Warga UMT yang ingin membuat sumbangan ke Tabung Dana Amanah Endowmen UMT melalui potongan gaji boleh mengisi borang akuan BEND406 atau secara tunai di Kaunter Pejabat Bendahari dan juga melalui CIMBClick. Sumbangan tersebut layak adalah mendapat pengecualian cukai pendapatan oleh LHDNM.
 
MyNemo (My Network of Management Operation) merupakan portal jaringan elektronik aplikasi operasi pengurusan bertujuan untuk memantapkan tadbir urus dan sistem penyampaian. Melalui konsep single-sign-on pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mencapai semua aplikasi yang dibenarkan mengikut fungsian pengguna.
 
 
   
   
 
 
Hakcipta Terpelihara 2015 © MyNemo Version 2, Universiti Malaysia Terengganu.