KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KESELURUHAN
     
No Matrik
:
 
Nama
:
 
Program
:
 
     
SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN INI DIJANA UNTUK RUJUKAN DAN SEMAKAN PELAJAR SAHAJA. PENGESAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERLU DIBUAT DI JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK BAGI KEGUNAAN RASMI.