>Laman Web UMT
>Bahtera Ilmu
> Korporat Intranet
>Daftar email
   
Staf Pengajar       Sambilan
Pelajar RA/GRA (Register)
Lapor Diri Kaunselor Luar
Siswazah  
ID :
Katalaluan :
 

Sila guna ID dan katalaluan email untuk log masuk.
 
 
   
Sebarang masalah teknikal aplikasi, sila hubungi talian Sistem PTM, 4367 atau email ke mynemo.support@umt.edu.my
 
 
   
     
         
     
 
NOTIS GANGGUAN APLIKASI UNIVERSITI
Antara aplikasi universiti yang terlibat dalam gangguan ini adalah seperti berikut :
1. Mynemo
2. Mylearn
3. Pangkalan Data UMT
4. Email Universiti
5. Blog Universiti
6. Web PTJ

Gangguan capaian ini akan berlaku pada :
Tarikh : 23 OKTOBER 2014
Masa : 12.00 Tengah Malam hingga 5.00 pagi (24 OKTOBER 2014)
Lokasi : Pusat Data PPTM
 
MyNemo (My Network of Management Operation) merupakan portal jaringan elektronik aplikasi operasi pengurusan bertujuan untuk memantapkan tadbir urus dan sistem penyampaian. Melalui konsep single-sign-on pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mencapai semua aplikasi yang dibenarkan mengikut fungsian pengguna.
 
 
   
   
 
 
Hakcipta Terpelihara 2014 © MyNemo Version 2, Universiti Malaysia Terengganu.