Pendaftar: 4342
|
PTM: 4490
Bendahari: 4136
|
PPH: 4572
Penerbit: 4165
|
TNCA: 4219
PSNZ: 4185
|
PKK: 4391
FST : 3320
|
FPE : 4244
FASM : 3351
|
FMSM: 3149
RMIC : 3391
|
INOS: 3195
AKUATROP: 3561
|
IMB : 3661
INComS: 4169 | GS: 4287
    >Laman Web UMT
>Bahtera Ilmu
> Korporat Intranet
>Daftar email
   
Staf Pengajar       Sambilan
Pelajar RA/GRA (Register)
Lapor Diri Kaunselor Luar
Siswazah  
ID :
Katalaluan :
 

Sila guna ID dan katalaluan email untuk log masuk.
 
 
   
Sebarang masalah teknikal aplikasi, sila hubungi talian Sistem PTM, 4367 atau email ke mynemo.support@umt.edu.my
 
 
   
     
         
     
 
Merujuk kepada notis makluman di aplikasi MYNEMO sebelum ini, bermula 1 Mei 2014 :
- Hanya aplikasi Zimbra akan berfungsi sebagai penghantar (sender) dan penerima (recipient) bagi urusan emel.
- Pengguna hanya boleh mengakses aplikasi Webmail untuk mencapai data-data emel terdahulu. Tiada penerimaan ke aplikasi webmail dan penghantaran emel dibenarkan menggunakan aplikasi Webmail buat sementara waktu.
-Manual penggunaan zimbra pada tetapan telefon/gajet disediakan. (Rujuk pada tab email dalam mynemo)
 
MyNemo (My Network of Management Operation) merupakan portal jaringan elektronik aplikasi operasi pengurusan bertujuan untuk memantapkan tadbir urus dan sistem penyampaian. Melalui konsep single-sign-on pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mencapai semua aplikasi yang dibenarkan mengikut fungsian pengguna.
 
 
   
   
 
 
Hakcipta Terpelihara 2014 © MyNemo Version 2, Universiti Malaysia Terengganu.