>Laman Web UMT
>Bahtera Ilmu
> Korporat Intranet
>Daftar email
   
Staf Pengajar       Sambilan
Pelajar RA/GRA (Register)
Lapor Diri Kaunselor Luar
Siswazah  
ID :
Katalaluan :
 

Sila guna ID dan katalaluan email untuk log masuk.
 
 
   
Sebarang masalah teknikal aplikasi, sila hubungi talian Sistem PTM, 4367 atau email ke mynemo.support@umt.edu.my
 
 
   
     
         
     
 
 
 
MyNemo (My Network of Management Operation) merupakan portal jaringan elektronik aplikasi operasi pengurusan bertujuan untuk memantapkan tadbir urus dan sistem penyampaian. Melalui konsep single-sign-on pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mencapai semua aplikasi yang dibenarkan mengikut fungsian pengguna.
 
 
   
   
 
 
Hakcipta Terpelihara 2014 © MyNemo Version 2, Universiti Malaysia Terengganu.