> Laman Web UMT
> ePembelajaran
> Korporat Intranet
> Daftar email
> Mailbox Siswazah
> Direktori Telefon
> Portal PSNZ
> Email Baharu UMT
> FAQ-Gmail-BM
> FAQ-Gmail-BI
   
Staf Pengajar       Sambilan
Pelajar eMeeting
Lapor Diri Kaunselor Luar
Siswazah RA/GRA (Register)
Locum  
ID :
Katalaluan :
 

Sila guna ID dan katalaluan email untuk log masuk.
 
 
   
Sebarang masalah teknikal aplikasi, sila hubungi talian Khidmat Pengguna PPTM, 4490 atau email ke mynemo.support@umt.edu.my
 
 
   
     
         
     
 
PENGUATKUASAAN PERBELANJAAN BERHEMAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
klik lampiran

Warga UMT yang ingin membuat sumbangan ke Tabung Dana Amanah Endowmen UMT melalui potongan gaji boleh mengisi borang akuan BEND406 atau secara tunai di Kaunter Pejabat Bendahari dan juga melalui CIMBClick. Sumbangan tersebut layak adalah mendapat pengecualian cukai pendapatan oleh LHDNM.
 
MyNemo (My Network of Management Operation) merupakan portal jaringan elektronik aplikasi operasi pengurusan bertujuan untuk memantapkan tadbir urus dan sistem penyampaian. Melalui konsep single-sign-on pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mencapai semua aplikasi yang dibenarkan mengikut fungsian pengguna.
 
 
   
   
 
 
Hakcipta Terpelihara 2020 © MyNemo Version 2, Universiti Malaysia Terengganu.